Skip to main content Skip to search

Услуги

Счетоводство

Професионален екип с познания в националното и международно счетоводство, ще ви осигури висококачествено експертно обслужване. Ние правим всичко, от счетоводство, данъчни консултации, архивиране.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Данъчно консултиране

Непрекъснато следим промените в данъчното законодателство, което ни дава възможност да предоставим качествени консултански услуги по отношение на управление и планиране на вашите данъци.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Персонал и заплати

Не се притеснявайте за служителите, ние се грижим за вашето спокойствие, като осигуряваме всички необходими документи за управление на персонала и навременни плащания на заплати, осигуровки и данъци.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Юридически въпроси

Правни въпроси ?  Съвместно с нашите висококвалицирани партньори юристи, ще Ви предоставим правен съвет по отношение на данъци и счетоводство.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Архивиране на документи

Нямате място за съхранение на вашите документи ? Разполагаме с цифрово или физическо пространство за съхранение на вашите документи и спазваме законови разпоредби за поддържане на архив.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Административни услуги

Ние се грижим за всичко – фактуриране, архивиране, правни документи и т.н. Можете просто да ни възложите всичко това и ние ще го поддържаме с удоволствие.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ